Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Verksamhet

Här hittar du information om verksamheten. All information ligger i menyn, bara att öppna den information du söker. Informationen ligger som PDF, så du kan enkelt skriva ut om det är något du behöver spara.

Uppdragsbeskrivningar 
Sedan flera år tillbaka har vi jobbat med uppdragsbeskrivningar för våra interna ansvarsområden. Den första uppdragsbeskrivningen i dokumentet är en basbeskrivning för samtliga uppdrag i klubbstyrelsen. Det betyder att den gäller utöver de som beskrivs i de efterföljande uppdragen markerade med en *. Uppdragsbeskrivningarna följer till vissa delar förbundets material, men är anpassade till lokala förutsättningar. Uppdragsbeskrivningarna skall ses som våra arbetsbeskrivningar uppdelade i ansvar, arbetsuppgifter, kvalifikationer och önskvärda kvalifikationer.

De uppdragsbeskrivningar som ej har*är inte kopplade direkt styrelsens uppdrag utan är uppdrag på funktion, avdelning eller lag. Samt revisorerna som väljs på verkstadsklubbens årsmöte och skall granska verksamheten och ekonomin.

I uppdragsbeskrivningen för valberedningen och dess ordförande**, så betyder de ** att det är uppgifter kopplade direkt mot ordförande i valberedningen.

Länk till uppdragsbeskrivningar: Klicka Här

Konstituering av styrelsen 
Första sidan visar på vilka som är valda och hur mandatperioden ligger. De enda uppdragen som har direktval är ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Övriga väljs antingen som ordinarie ledamot eller suppleant. Därför upprättas efter varje årsmöte en konstitueringslista – det betyder förenklat hur vi fördelar uppdragen mellan de som är valda att sitta i verkstadsklubbens styrelse. Konstitueringen innefattar både de ansvarsområden som vi har internt i den fackliga verksamheten, och de uppdrag som är gentemot företaget. 

Förutom styrelsens uppdrag så konstituerar vi även huvudskyddsombuden för respektive gruppområde. 

De uppdrag som redovisas som koncernfackliga uppdrag är samtliga valda uppdrag. 

Länk till konstituering: Klicka här

Saknar du något kan du alltid kontakta oss på telefon eller mejl.

Kontaktsidan

IF Metalls krav

– En bättre pension
– En mänskligare sjukförsäkring
– En rättvis klimatomställning
– Ingen ska dö av jobbet

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).