Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde
Verkstadsklubben > Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet har uppdraget att samordna, och i möjlig mån likställa den fackliga verksamheten över funktionerna. Utskottet består av den verksamhetsansvarige från varje funktion samt verkstadsklubbens ordförande och en förhandlare. Möten hålls en gång/vecka.

Utskottet sköter introduktion för nyanställda, för nya medlemmar och ombud, arrangerar ombuds och medlemsmöten samt kortare utbildningar, informationsspridning via hemsida, mail och anslagstavlor. Utskottet ansvarar för och samordnar olika medlemsaktiviteter. Inköp av informationsmaterial och reklamartiklar tillhör också utskottets ansvar.

 

Deltagare 2020

Karina Gren        Verksamhetsansvarig     Gjutning

Ewa Ohldin         Verksamhetsansvarig     Bearbetning

Joakim Nordh        Verksamhetsansvarig     Montering

Jonny Alfredsson     Verksamhetsansvarig     Driftsäkerhet

Lars Ask        Ordförande        Verkstadsklubben

Johnny Gran        Förhandlare        Driftsäkerhet

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.