Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde
Verkstadsklubben > Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet har uppdraget att samordna, och i möjlig mån likställa den fackliga den verksamheten över funktionerna, Gjuting, Bearbetning, Montering och Driftsäkerhet. Utskottet består av den verksamhetsansvarige från varje funktion, en som har det övergripande ansvaret, Verkstadsklubbens ordförande samt en förhandlare. Möten hålls en gång/vecka.

Utskottet sköter introduktion för nyanställda, för nya medlemmar och ombud, arrangerar ombuds och medlemsmöten samt kortare utbildningar, informationsspridning via hemsida, mail och anslagstavlor. Utskottet ansvarar för och samordnar olika medlemsaktiviteter. Inköp av informationsmaterial och reklamartiklar tillhör också utskottet. På varje funktions expedition finns den verksamhetsansvarige som också har ombuds och medlemskontakter.

 

 

Karina Gren               Verksamhetsansvarig     Verkstadsklubben

Ewa Ohldin                Verksamhetsansvarig     Bearbetning

Joakim Nordh           Verksamhetsansvarig     Montering

Jonny Alfredsson      Verksamhetsansvarig    Driftsäkerhet

Kimmo Lundahl        Verksamhetsansvarig    Gjutning

Lars Ask                      Ordförande                     Verkstadsklubben

Johnny Gran              Förhandlare                    Driftsäkerhet

 

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.