Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Framtidens industriarbete

Verkstadsklubben > Framtidens industriarbete
Nya arbetsuppgifter, Flexibilitet och Autonoma Lag

 ”Vi hör mer och mer om att vi ska göra arbetsuppgifter som traditionellt utförs av t.ex. underhållsavdelningar, produktionstekniker, skiftledare och andra.  Det pratas också om att vi behöver arbeta i Autonoma Lag”…… ”Är det rätt väg? Vad tycker klubbstyrelsen om det? Arbetar klubben aktivt med de här frågorna?”

Allt oftare kommer frågor, liknande dessa, till oss förtroendevalda. Ofta finns också frågor och funderingar om hög beläggningsgrad och ”lön för mödan” mm, kopplat till detta.

På tröskeln till en ny Industriell Revolution ställer arbetet nya krav på människan.

Det är omöjligt att se in i framtiden men det är ganska lätt att konstatera att vi är alldeles i början av nästa industriella revolution; digitaliseringen med högre grad av digital uppkoppling och än mer sofistikerad automation. Oavsett vad man tycker om det, går den här tekniska utvecklingen snabbare och snabbare och är enl. vår bedömning inte möjlig att hindra. Det kommer att ställas andra krav på människorna och arbetet i framtiden…

Vill du läsa mer om de förändringar som vi väntas stå inför både vad gäller ny teknik, ny kompetens och nya sätt att arbeta?

Läs om FIW piloten i D-fabriken

Läs hela artikeln Nya Arbetsuppgifter, Flexibilitet och Autonoma Lag

Här finner du information om Framtidens industriarbete, Industri 4.0 samt digitaliseringen i Volvo men även utanför

En rapport om IOT (internet of Things) och vad det är för något: Klicka här

En rapport från det Europeiska facket om hur det går med Industri 4.0 i europa: Klicka här

Olika filmer om ämnet

Vissa är några år gamla som fortfarande relevanta

Sverige Digitaliserar (42s):
https://www.youtube.com/watch?v=gOaqmqp0F0Y

Automation:
The Robot Revolution:

https://youtu.be/HX6M4QunVmA OBS engelska

Café´-robotar

https://www.youtube.com/watch?v=_iaQcA6GkQA OBS engelska

Logistik

Auto-Lager, JD Logistics (2:44)
https://www.youtube.com/watch?v=RFV8IkY52iY

Drönarleveranser, JD Logistics (2:10)
https://www.youtube.com/watch?v=2b2aX-t3c_g OBS engelska

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).