Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde
Verkstadsklubben > Förhandlarutskottet

För att samordna förhandlingsverksamheten inom Verkstadsklubben så har styrelsen ett Förhandlarutskott.

Utskottet består av samtliga förhandlare på såväl Skövde- som funktionsnivå samt klubbens arbetsmiljöansvarige.

Ansvarig är klubbens vice ordförande, och möten hålls normalt en gång per vecka eller om extra behov uppstår.

På mötena avrapporteras aktuella ärenden från respektive förhandlarområde med syftet att sprida kunskap och även ge varandra råd och stöttning, för att nå bästa möjliga resultat för våra medlemmar.

Även aktuella koncernförhandlingar gås igenom och en annan viktig del är att förbereda och målsätta inför förhandlingar på Skövde-siten.

Deltagare:

Pär Jansson,                  Ansvarig för den interna förhandlingsverksamheten och förhandlare för övriga stödfunktioner samt Logent AB (Timboholm).

Lars Ask,                        Förhandlingsansvarig för Skövde Plant samt koncernförhandlare.

Fredrik Julin,                  Förhandlingsansvarig för Gjuteriet samt Teknik.

Owe Nyman,                  Förhandlingsansvarig för Bearbetning samt Logistik Bearbetning.

Anders Grönvall,           Förhandlingsansvarig för Montering samt Logistik Montering.

Jonny Gran,                    Förhandlingsansvarig för Driftsäkerhet.

Christer Andersson,      Arbetsmiljöansvarig Verkstadsklubben.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).