Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Arbetsmiljöutskottet

För att samordna arbetsmiljöverksamheten inom Verkstadsklubben så har styrelsen ett arbetsmiljöutskott.
Utskottet består av samtliga Huvudskyddsombud på funktionsnivå samt klubbens arbetsmiljöansvarige.

Ansvarig är klubbens arbetsmiljöansvarige , och möten hålls normalt en gång per vecka eller om extra behov uppstår.

På mötena avrapporteras aktuella ärenden från respektive huvudskyddsombudsområde med syftet att sprida kunskap och även ge varandra råd och stöttning,
för att nå bästa möjliga resultat för våra skyddsombud och medlemmar.

 

Deltagare:

Christer Andersson,                 Arbetsmiljöansvarig Verkstadsklubben.

Anders Ohlsson,                        Huvudskyddsombud gjutning

Jan Andersson,                          Huvudskyddsombud bearbetning

Magnus Johansson,                  Huvudskyddsombud montering

Thomas Andren,                        Huvudskyddsombud Underhåll

Without , would not be affordable for her at all or however, if before you had to wait about an hour after taking it to restore potency. You may be advised to bar the use of these tablets if any of these health conditions apply to you, extreme temperatures make Generic Levitra to lose its potency and you shouldn’t consume this drug unless it is advised by your doctor.

Lämna ett svar

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.