Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Arbetsmiljö

Lokal och extern arbetsmiljöinformation

Välkommen till vår arbetsmiljösida.
Uppdraget att förbättra vår arbetsmiljö är stimulerande. Det handlar om att förebygga ohälsa och hjälpa de som fått arbetsrelaterade problem. Att få in arbetsmiljötänkandet som en naturlig del i det vardagliga arbetet är ett ständigt pågående arbete.
Samtidigt som företaget rationaliserar, skall arbetsmiljön förbättras. En ekvation som kan vara svår att få ihop. Vi får aldrig ge avkall på att våra medlemmar skall ha en trygg arbetsmiljö. För att vi skall nå målet om en trygg arbetsmiljö, krävs en medvetenhet hos arbetsgivaren och metalls medlemmar.

Skyddsombudet.
” Det åvilar skyddsombudet att inom det egna skyddsområdet fortlöpande hålla sig underrättad om arbetsförhållandena genom kontakt med arbetskamraterna och arbetsledningen ”

Skyddsombudet har en stark ställning i Lagen att tillsammans med arbetsledningen se till att företaget lever upp till 1 kap. 1§ Arbetsmiljölagen. ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö

” Skyddsombud skall delta i projekt som berör avdelningens arbetsmiljö förhållande. Skyddsombudet är medlemmarnas valda språkrör gentemot företaget i alla arbetsmiljöfrågor. Regelverket är omfattande, med Arbetsmiljölagen som grund (bibel). Exempel på lagar och föreskrifter som behandlar arbetsmiljön. AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) – föreskrifter till Arbetsmiljölagen.

Skyddsorganisationen.
Arbetsmiljöorganisationen är precis som den övriga fackliga organisationen uppbyggd som ett nätverk. Principen är minst ett skyddsombud per skiftlag.
Verkstadsklubbens skyddsorganisation består av en skyddsansvarig
och 4 lokala huvudskyddsombud som har var sitt område (Gjuteriet, Bearbetning, Montering och Underhåll).

Kontaktsidan

IF Metalls krav

– Ökad trygghet i och mellan jobben
– Vi skall ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska
– Ingen ska behöva dö på jobbet
– Nej till osäkra anställningar och lägre löner

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.