Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Arbetsmiljö

Lokal och extern arbetsmiljöinformation

Välkommen till vår arbetsmiljösida.
Uppdraget att förbättra vår arbetsmiljö är stimulerande. Det handlar om att förebygga ohälsa och hjälpa de som fått arbetsrelaterade problem. Att få in arbetsmiljötänkandet som en naturlig del i det vardagliga arbetet är ett ständigt pågående arbete.
Samtidigt som företaget rationaliserar, skall arbetsmiljön förbättras. En ekvation som kan vara svår att få ihop. Vi får aldrig ge avkall på att våra medlemmar skall ha en trygg arbetsmiljö. För att vi skall nå målet om en trygg arbetsmiljö, krävs en medvetenhet hos arbetsgivaren och metalls medlemmar.

Skyddsombudet.
” Det åvilar skyddsombudet att inom det egna skyddsområdet fortlöpande hålla sig underrättad om arbetsförhållandena genom kontakt med arbetskamraterna och arbetsledningen ”

Skyddsombudet har en stark ställning i Lagen att tillsammans med arbetsledningen se till att företaget lever upp till 1 kap. 1§ Arbetsmiljölagen. ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö

” Skyddsombud skall delta i projekt som berör avdelningens arbetsmiljö förhållande. Skyddsombudet är medlemmarnas valda språkrör gentemot företaget i alla arbetsmiljöfrågor. Regelverket är omfattande, med Arbetsmiljölagen som grund (bibel). Exempel på lagar och föreskrifter som behandlar arbetsmiljön. AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) – föreskrifter till Arbetsmiljölagen.

Skyddsorganisationen.
Arbetsmiljöorganisationen är precis som den övriga fackliga organisationen uppbyggd som ett nätverk. Principen är minst ett skyddsombud per skiftlag.
Verkstadsklubbens skyddsorganisation består av en skyddsansvarig
och 4 lokala huvudskyddsombud som har var sitt område (Gjuteriet, Bearbetning, Montering och Underhåll).

Arbetsmiljöutskottet.
För att samordna arbetsmiljöverksamheten inom Verkstadsklubben så har styrelsen ett arbetsmiljöutskott.
Utskottet består av samtliga Huvudskyddsombud på funktionsnivå samt klubbens arbetsmiljöansvarige.
Ansvarig är klubbens arbetsmiljöansvarige , och möten hålls normalt en gång per vecka eller om extra behov uppstår.
På mötena avrapporteras aktuella ärenden från respektive huvudskyddsombudsområde med syftet att sprida kunskap och även ge varandra råd och stöttning, för att nå bästa möjliga resultat för våra skyddsombud och medlemmar.

Deltagare:

Christer Andersson,                  Arbetsmiljöansvarig Verkstadsklubben.
Anders Ohlsson,                        Huvudskyddsombud gjutning
Jan Andersson,                          Huvudskyddsombud bearbetning
Magnus Johansson,                  Huvudskyddsombud montering
Thomas Andren,                        Huvudskyddsombud Underhåll

Kontaktsidan
Um neue Besucher anzulocken und Stammkunden zu binden, verfügt der Glücksspielclub über ein solides Bonussystem. In Übereinstimmung mit den Regeln können Sie in den folgenden Fällen Boni beantragen: für die erste Einzahlung auf das Konto. Der Bonus beträgt 10% des Einzahlungsbetrags;
für die regelmäßige Einzahlung von Geldern. Die Höhe des Bonus beträgt hier ebenfalls 10%; am Geburtstag des Spielers. Um diesen Bonus zu erhalten, muss ein Spieler sein Konto verifizieren und eine Einzahlung von 1.500 USD oder mehr tätigen. Das Geld kann schrittweise innerhalb von 3 Monaten vor dem Geburtstag eingezahlt werden. zum Abonnieren des Telegrammkanals.Für Besucher ist es von Vorteil, am Bonusprogramm des Clubs teilzunehmen, da hier alle Boni ohne Einsatz sind. Spieler müssen sie nicht einsetzen, können aber sofort für bezahlte Wetten auf spielautomaten mit echtgeld verwendet werden.

IF Metalls krav

– En bättre pension
– En mänskligare sjukförsäkring
– En rättvis klimatomställning
– Ingen ska dö av jobbet

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).