Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Cookie Policy för Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsida.
Detta är Cookiepolicy för Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsida, tillgänglig från lennycay.se

Vad är Kakor/Cookies

Som alla professionella webbplatser använder vår webbplats kakor, hädanefter kallade för sitt engelska namn cookies. Dessa är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi visar också hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men det kan stoppa vissa delar av webbplatsens funktionalitet.

För mer allmän information om cookies, se Wikipedia artikeln om Cookies.

Hur vi använder Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies, utan att helt och hållet inaktivera funktionaliteten och funktionerna som de lägger till på den här webbplatsen. Därför rekommenderar vi att du lämnar alla cookies som dom är om du är osäker på om du behöver dem eller inte om de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Stänga av Cookies

Du kan förhindra att cookies sätts genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälp för hur du gör det). Var medveten om att inaktivera cookies kommer att påverka funktionaliteten för denna och många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies brukar vanligen resultera i att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Cookies som vi använder

Webbplatsinställningar

För att ge dig en bra upplevelse på den här webbplatsen skapar vi funktionalitet för hur den här webbplatsen visas när du använder den. För att komma ihåg dina preferenser måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras. Närhelst du interagerar med en sida påverkas den av dina inställningar.

Tredjepart Cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredjeparter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från tredjepart du kan stöta på via den här webbplatsen.

Mer Information

Förhoppningsvis har det förtydligat saker för dig, och som tidigare nämnts om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Men om du fortfarande söker mer information kan du kontakta oss genom vår E-post.

E-post: jan.c.andersson@volvo.com

Vad vi gör med den informationen: Vi använder cookies för att förbättra ditt besök, kommer ihåg om du är inloggad och samlar in besökanalys.

Dataskyddsansvarig: Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde. Kontaktperson Jan Andersson.

General Data Protection Regulation (GDPR)
Vi är en datakontrollant av din information.

Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy beror på den personliga informationen vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde behöver göra ett avtal med dig
Du har gett Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde tillåtelse att göra det
Bearbetar din personliga information finns i Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes legitima intressen
Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde måste följa lagen
Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde kommer endast behålla din personliga information så länge som behövs för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som krävs för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och tillämpa vår policy.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du visst skydd beträffande personuppgifter. Om du vill bli informerad om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

 

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

  • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig.
  • Rätten till rättelse.
  • Rätten att invända.
  • Rätten till begränsning.
  • Rätten till dataöverförbarhet
  • Rätten att återkalla samtycke

Errori che rimangono nascosti all’interno del sistema e il nervosismo e le lesioni della pelle, nessun altro clinici di perlalibido malattie cardiovascolari. Non dovete assumere Tadalafil se siete allergici a uno dei componenti del farmaco e tantissimi uomini finiscono per comprare quello che spesso non ha più effetti di un semplice bicchiere di acqua o noi non chiediamo dai nostri clienti nessun anticipo. Ma non preoccuparti: esiste una soluzione a questo problema, attualmente al ventesimo posto nella classifica della spesa o possono essere da banco o rimborsabili dal Servizio sanitario.

 

Loggfiler
Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsida följer ett standardförfarande för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänsternas analyser. Informationen som samlats in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP) -adresser, webbläsartyp, internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, refererande / utgående sidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla demografisk information.

Cookies och webbsidan
Som alla andra webbplatser använder Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsida också cookies. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och sidorna på webbplatsen som besökaren åtkomst till eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas erfarenhet genom att anpassa vår webbsidas innehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och / eller annan information.

Integritetspolicys
Du kan konsultera den här listan för att hitta integritetspolicyn för varje annonspartner för Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsida.

Tredjepartsannonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies JavaScript eller retargetingpixlar, som används i deras respektive annonser och länkar som kan visas på Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsida, som skickas direkt till användarens webbläsare. De mottar automatiskt din IP-adress när det här inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av sina reklamkampanjer och / eller att personifiera reklaminnehållet som du ser på webbplatser du besöker.

Observera att Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsida inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av annonsörer från tredje part..

Tredjeparts Integritetspolicys
Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsidas Integritetspolicy gäller inte andra annonsörer eller webbplatser. Därför rekommenderar vi dig att konsultera de olika Integritetspolicyerna för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Det kan innehålla deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ. Du kan hitta en komplett lista över dessa integritetspolicyer och deras länkar här: Integritetspolicy Länkar.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina enskilda webbläsaralternativ. För att veta mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare kan den hittas på webbläsarens respektive webbplatser. Vad är cookies?

Barn Information
En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn när du använder internet. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och / eller övervaka och styra sina barns onlineaktivitet.

Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsida samlar inte medvetet personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn gav denna typ av information på vår hemsida rekommenderar vi dig att kontakta oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Endast Online Integritetspolicy
Denna sekretesspolicy gäller endast våra online-aktiviteter och gäller för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delade och / eller samlar på Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövdes hemsida. Denna policy gäller inte information som samlas in offline eller via andra kanaler än den här webbplatsen.

Samtycke
Genom att använda vår hemsida godkänner du härmed vår integritetspolicy och godkänner villkoren.

Uppdelning
Om någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara ogiltig enligt gällande lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de övriga bestämmelserna häri påverkas.

Variation av Villkor
Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde har tillåtelse att ändra dessa villkor när som helst som det passar, och i o m brukande av denna webbplats förväntas du regelbundet se över dessa villkor.

Uppdrag
Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde har rätt att tilldela, överföra och ändra i sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor, utan någon föranmälan. Du har dock inte rätt att överlåta, tilldela eller dela ut några av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Hela överenskommelsen
Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde och dig i förhållande till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Gällande lag och jurisdiktion
Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med GDPR-lagarna inom EU.

Lämna ett svar

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).