Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde
10 jul
Coronavirus
Närvaro under permitteringstiden v.33
Kategori Nyheter
Hej Nu under permitteringsavtalet så kommer vi uppdatera denna nyhet varje vecka där det står hur vi är närvarande under kommande veckan så nedanstående lista är för V.33 Grön ä...
10 jul
Coronavirus
Samtlig personal på Bearbetningsfunktionen undantagna korttidsavtalet
Kategori Nyheter
Med anledning av att efterfrågan och därmed produktionsvolymerna ökat ytterligare i tredje kvartalet, klarar inte Bearbetningen att leverera under rådande avtal om korttidspermi...
06 jul
Stämpelklocka
Personlig tidbank
Kategori Nyheter
Enligt avtal med företaget görs i normala fall en ”hyvling” i oktober av tid över 250 timmar i de personliga tidbankerna (ATK). Då 2020 inte tillhör ett normalår så ...
03 jul
Coronavirus
Närvaro under permitteringstiden v.28
Kategori Nyheter
Hej Nu under permitteringsavtalet så kommer vi uppdatera denna nyhet varje vecka där det står hur vi är närvarande under kommande veckan så nedanstående lista är för V.28 Grön ä...
26 jun
Coronavirus
Ändringar i permitteringsgrad för vissa verksamheter inom Bearbetning och Logistik
Kategori Nyheter
Större efterfrågan än väntat, samt att mer eller mindre hela produktionsdelen inom Gjutning och Montering har undantagits från uppgörelsen om korttidspermittering och arbetar nu...
25 jun
Coronavirus
Ändrad permitteringsgrad i G1
Kategori Nyheter
Under tisdagen genomfördes tre förhandlingar som berörde permitteringsgraden på G1 och övriga berörda avdelningar. För produktionsavdelningarna på G1 gäller från och med måndage...
23 jun
Korttid
Monteringen utan permittering
Kategori Nyheter
På grund av ökade volymer före och efter semesterperioden så har korttidspermitteringen upphört för i stort sett hela monteringsfunktionen samt dess materialhantering och driftu...
23 jun
pengar
Medlemsavgift 2020
Kategori Nyheter
Vad kostar det? I genomsnitt är avgiften cirka 1,5 procent av din lön.  Lägsta medlemsavgift per månad är 226 kronor och högsta medlemsavgift per månad är 622 kronor. På vissa a...
29 maj
Korttid
Omförhandlad permitteringsgrad
Kategori Nyheter
Gällande avtal för korttidspermittering för perioden 23/3 till den 22/9 utgår ifrån en permitteringsgrad på 60% med ett lönedrag motsvarande 7,5%. Redan tidigt efter produktions...
29 maj
Vinstdelning_2019
Utskiftning av 2015 års vinstandel
Kategori Nyheter
Under första veckan av juni så påbörjas utskiftningen av vinstandelsfonden från 2015. Startvärdet för en full andel var 11 217 kronor och den kommer nu att utskiftas till ett vä...
Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.