Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Verkstadsklubben stödjer förbundet i kampen för kollektivavtal på Tesla

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Verkstadsklubben stödjer förbundet i kampen för kollektivavtal på Tesla

Verkstadsklubben stödjer förbundet i kampen för kollektivavtal på Tesla

Postad av: Lars Ask
Kategori: Nyheter

Den svenska arbetsmarknadsmodellen

Kollektivavtal är grunden för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det innebär att de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna bestämmer spelreglerna på arbetsmarknaden, utan inblandning från stat och politiker. I Sverige omfattas cirka nio av tio arbetstagare av kollektivavtal.

I kollektivavtalet ingår lön, anställningsform, avtalspension, arbetstid, semester och uppsägningstider. Således drar arbetsgivarna nytta av branschspecifika, långsiktiga och stabila spelregler.

Kollektivavtalen förhandlas branschvis och de anställda garanteras de löner och arbetsvillkor som är standard inom hela sektorn. Detta gör det möjligt för företag att verka på lika villkor, samtidigt som man undviker risken för att någon enskild arbetsgivare snedvrider konkurrensen inom branschen genom dåliga villkor för sina anställda.

Det främsta skälet för IF Metall att vidta stridsåtgärder mot Tesla är att säkerställa att våra medlemmar har schyssta och trygga arbetsförhållanden. IF Metall har försökt diskutera med Tesla om att teckna kollektivavtal men utan framgång.

Detta har inte de anställda på Tesla jämfört med om de hade kollektivavtal

  • Ett komplett paket med försäkringar hos Fora
  • Det omfattande omställningsstöd som finns i huvudavtalet mellan arbetsmarknadens parter ]
  • Lönerna ligger lägre än genomsnittet i Motorbranschavtalet
  • Utan kollektivavtal garanteras inte årliga löneökningar
  • De har inte möjlighet till deltidspension
  • De har inte heller arbetstidsförkortning
I Sverige kör vi med kollektivavtal – Därför stödjer vi våra medlemmar på Tesla i kampen för Schyssta Villkor genom kollektivavtal.
Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.