Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Verkstadsklubbens Budget- och Nomineringsmöte

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Verkstadsklubbens Budget- och Nomineringsmöte

Verkstadsklubbens Budget- och Nomineringsmöte

Postad av: Lars Ask
Kategori: Nyheter

Onsdagen den 10 februari genomförde Verkstadsklubben sitt budget- och nomineringsmöte. Mötet genomfördes både fysiskt och digitalt i tre uppkopplade lokaler på området (Grönvalls sal, Formen och Samlingssalen). En försiktighetsåtgärd för att begränsa risken för smitta, dessutom var det obligatoriskt med munskydd för samtliga som deltog. Det viktigaste som avhandlades på mötet var budget och nomineringar till styrelsen och övriga uppdrag.


Grönvalls sal, Pentahuset

Styrelsens förslag till budget föredrogs av kassören Christer Andersson och godkändes av mötet.

Nomineringar

Kassör 2år
Christer Andersson (valberedningens förslag))

Vice Ordförande 2år
Pär Jansson (valberedningens förslag)

Två ordinarie ledamöter 2år
Anders Grönvall (valberedningens förslag))
Karina Gren (valberedningens förslag)

Freddie Andersson (nominerades av mötet)
Michael Gustafsson (nominerades av mötet)

Tre suppleanter 1år
Johnny Gran (valberedningens förslag)
Joakim Nordh (valberedningens förslag)
Fredrik Julin (valberedningens förslag)

Jan Andersson (nominerades av mötet)
Michael Gustafsson (nominerades av mötet)

Revisor 2år
Lina Gaede (valberedningens förslag)

Två revisorssuppleanter 1år
Karin Göthberg (valberedningens förslag)
Daniel Hermansson (valberedningens förslag)

Då det är fler nominerade än som skall väljas på både ordinarie och suppleanter så kommer val att förrättas på Verkstadsklubbens årsmöte. Mötet beslutade också att årsmötet skall genomföras fysiskt och då enligt förbundets nya riktlinje innan den 30 juni.

Innan mötet avslutades gick ordförande Lars Ask genom innehållet i det nya löneavtalet.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).