Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Verkstadsklubbens årsmöte

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Verkstadsklubbens årsmöte

Verkstadsklubbens årsmöte

Postad av: Lars Ask
Kategori: Nyheter

Onsdagen den 16/6 genomfördes Verkstadsklubbens årsmöte. Förhoppning var att många medlemmar skulle komma till mötet och en liten besvikelse blev det när endast 90 kom till mötet. Det största intresset var hur valen till ordinarie ledamöter och suppleanter skulle gå då det var fler nominerade än vad som skulle väljas. Följande blev valda på årsmötet:

Vice ordförande 2 år
Pär Jansson

Kassör 2 år
Christer Andersson

Ordinarie ledamöter 2 år
Karina Gren, Anders Grönvall

Suppleanter 1 år
Johnny Gran, Fredrik Julin, Joakim Nordh

Revisor 2 år
Lina Gaede

Revisorssuppleanter 1 år
Karin Göthberg, Daniel Hermansson

Valberedning

Ordförande
Magnus Johansson

Ordinarie ledamöter 2 år
Thomas Andrén, Lars Hjalmarsson

Suppleanter 1 år
Christopher Espesjö, Karin Göthberg, Fredrik Haane, Maria Lögdlund

Ordförande Lars Ask gick genom verksamhetsberättelsen för 2020, och talade om hur pandemiåret slaget mot den fackliga verksamheten. Men även hur den påverkat samhället i stort och oss som människor. Han tackade också alla medlemmars insats på arbetsplatsen för att hålla den så smittsäker som möjligt.

Kassören Christer Andersson gick genom den ekonomiska rapporten. Revisor Mats Piirala Haakon läste upp revisionsberättelsen och yrkade på att bevilja styrelsen ansarsfrihet för den gångna perioden.

Det blev också information och diskussion kring det aktuella produktionsläget och hur framtiden ser ut i närtid, men också de utmaningar vi står inför när allt mer går över till elektriska fordon. Efter cirka två timmar kunde vi avsluta mötet och gå ut i den solvarma onsdagskvällen.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.