Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Verkstadsklubbens årsmöte 2023

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Verkstadsklubbens årsmöte 2023

Verkstadsklubbens årsmöte 2023

Postad av: Lars Ask
Kategori: Nyheter

Onsdagen den 22/2 höll Verkstadsklubben ett välbesökt årsmöte i Grönvalls sal. Innan och efter mötet serverades traditionsenligt kokt korv med bröd – alltid lika gott och uppskattat.

Ordförande att leda mötet var Camilla Johansson, klubbordförande i Verkstadsklubben Penta Vara. Camilla genomförde mötet på ett korrekt och inbjudande sätt.
De sedvanliga årsmötespunkter som avhandlades var förutom Verkstadsklubben verksamhetsberättelse och revisionsberättelse också att genomföra val till styrelsen samt övriga uppdrag. Följande val gjordes

Vice ordförande 2 år
Pär Jansson

Kassör 2 år
Christer Andersson

Ordinarie ledamöter 2 år
Anders Grönvall
Karina Gren

Suppleanter 1 år
Jonny Alfredsson
Kimmo Lundahl
Fredrik Julin

Revisor 2 år
Lina Gaede

Revisorssuppleanter 1 år
Yorik Hagewoud
Karin Göthberg

Ny i styrelsen är Kimmo Lundahl, som vi hälsar välkommen. Helena Almberg har valt att fortsätta sitt fackliga arbete utanför styrelsen och kommer att jobba mer för avd 27 Östra Skaraborg med framför allt försäkringsfrågor. Vi vill tacka Helena för de år som hon suttit i styrelsen.

Det genomfördes även val till valberedningen:

Ordförande 2 år
Magnus Johansson

Ordinarie ledamöter 2 år
Thomas Andrén
Christopher Espesjö

Ersättare 1 år
Karin Göthberg
Fredrik Haane
Maria Lögdlund
Henrik Annas

Utöver valen så togs det också ett antal beslut. Årsmötet beslutade att ändra valordningen för suppleanter till styrelsen. Från och med nästa mandatperiod kommer suppleanterna också att väljas på två år istället för som idag ett år. Årsmötet tog också beslut om att skänka pengar. 10 000 kronor till Röda Korset som hjälp till Ukraina, 10 000 kronor till SOS Barnbyar som hjälp till jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien.
På mötet gick även Lars Ask genom läget i avtalsrörelsen som nu har gått in i ett kritiskt läge.

Verkstadsklubbens styrelse tillsammans med mötesordförande Camilla Johansson.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).