Viktig uppmaning till alla medlemmar att hålla sina personliga uppgifter uppdaterade på medlemsportalen.

Detta är för om det skulle bli t.ex. lockout eller att vi går ut i strejk så måste vi kunna få tag på er. Då gäller våra register och inte arbetsgivarnas.

Söker du en kurs så är det bra att det finns ett aktuellt mobilnummer som man kan kontakta dig på ifall det skulle bli någon förändring eller att man i framtiden skickar bekräftelsen via sms

De följer GDPR