Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Slutspurt Avtal 2020

Postad av: Lars Ask
Kategori: Nyheter

Det närmar sig slutet på en väldigt annorlunda avtalsrörelse, som egentligen skulle slutat den 31/3. Nu har vi gått in i den avslutande så kallade OPO månaden, och i måndags fick vi skissen för hur den kommande avtalsperioden kan komma att se ut. Förenklat kan man säga att det är ett ”förkortat” 3 års avtal som sträcker sig över perioden 1/11 2020 – 31/3 2023. Samtliga parter har så här lång sagt ja till förslaget med vissa förbehåll – Det är innehållet som avgör om det skall bli ett ja eller nej till avtalet.

Under de drygt två veckor som återstår av förhandlingstid kommer en 1:a hemställan att överlämnas till parterna. Först då finns även förslag på löneökningsnivåer med. Därefter vidtar slutförhandlingarna och därefter kommer den slutliga hemställan. Den kan endast tas eller förkastas i sin helhet, och det är först då vi vet om vi har ett nytt avtal eller ej.

 

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).