Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Slutspurt Avtal 2020

Postad av: Lars Ask
Kategori: Nyheter

Det närmar sig slutet på en väldigt annorlunda avtalsrörelse, som egentligen skulle slutat den 31/3. Nu har vi gått in i den avslutande så kallade OPO månaden, och i måndags fick vi skissen för hur den kommande avtalsperioden kan komma att se ut. Förenklat kan man säga att det är ett ”förkortat” 3 års avtal som sträcker sig över perioden 1/11 2020 – 31/3 2023. Samtliga parter har så här lång sagt ja till förslaget med vissa förbehåll – Det är innehållet som avgör om det skall bli ett ja eller nej till avtalet.

Under de drygt två veckor som återstår av förhandlingstid kommer en 1:a hemställan att överlämnas till parterna. Först då finns även förslag på löneökningsnivåer med. Därefter vidtar slutförhandlingarna och därefter kommer den slutliga hemställan. Den kan endast tas eller förkastas i sin helhet, och det är först då vi vet om vi har ett nytt avtal eller ej.

 

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.