Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Skyddsombudens dag 2021

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Skyddsombudens dag 2021

Skyddsombudens dag 2021

Postad av: Christer Andersson
Kategori: Nyheter

I dag firar vi Skyddsombudens dag! Vi vill uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. Tack för ert otroliga viktiga engagemang.

Där motorerna föds | Volvo På Väg

Skyddsombudens uppdrag

Alla arbetsplatser ska ha ett skyddsombud. På arbetsplatser med kollektivavtal är det den lokala fackliga organisationen som i första hand utser skyddsombuden. Skyddsombuden vakar över arbetsplatsens arbetsförhållanden för att förhindra ohälsa och olycksfall. De företräder sina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor, hjälper medarbetare vid arbetsskadeanmälan och deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Skyddsombuden kan inom sitt skyddsområde begära åtgärder och vid omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa också stoppa arbetet. 

Skyddsombuden är arbetstagarnas representanter på arbetsplatserna. Uppgiften är att förhindra olycksfall och ohälsa i arbetet genom att se till att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ofta måste flera intressenter samverka.

Skyddsombudet bevakar verksamhetsförändringar – till exempel av organisation, lokaler eller arbetsmetoder – och frågor om arbetstider, liksom psykiska och sociala frågor som stress. De deltar vid arbetsmiljöronder och arbetsskadeutredningar.

Funktionen skyddsombud regleras av arbetsmiljölagen (1977:1160). Reglerna är mer omfattande än för fackligt förtroendevalda i allmänhet, och ger rätt till utbildning, den tid som uppdraget kräver, och handlingar och upplysningar som behövs för att genomföra det.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).