Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Produktionsstart

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Produktionsstart

Produktionsstart

Postad av: Jan
Kategori: Nyheter

Produktionsstart vecka 17

Företaget har beslutat att starta produktionen i begränsad skala från och med måndag 20 april. Produktionen kommer att starta upp stegvis och vid olika tidpunkter beroende på var man arbetar. Närmare information kommer du få från din närmaste chef när du blir kontaktad.
Arbetstiderna kommer att kunna skilja sig åt från när vi stämplade ut. Skälet är enkelt och det är att volymerna initialt kommer att vara betydligt lägre under uppstartsperioden.

 

Riskbedömningar
Riskbedömningar har gjorts för hela Skövde plant, samt för varje funktion. Syftet med riskbedömningarna är att minimera riskerna med smittspridning genom att vidta nödvändiga åtgärder.

Det finns inget facit för rätt eller fel, annat än att alla ska följa Folkhälsomyndigheternas anvisningar. För många är det inte tillräckligt för att man ska känna sig trygg. Både Verkstadsklubben och företaget anser att det måste finnas en förstående och ödmjuk inställning till den oro som många har för egen del.

Det kommer att finnas utförliga instruktioner för hur du kan bidra till att minska risken för smittspridning. Ta noggrann del av detta och följ dessa rekommendationer.

 

Facket och skyddet på plats
Verkstadsklubben kommer att finnas på plats från och med vecka 17 för att vara med vid produktionsstarten. Skyddet och den fackliga organisationen ska också finnas till hands för att samverka och ta nödvändiga förhandlingar lokalt så att både enskilda medlemmar känner stöd och verksamheten kan fungera.

10-veckorsavtalet
Avtalet om att arbete ska ske till max 40 % under 10-veckorsperioden som startade vecka 13 gäller fullt ut. Arbetet med att räkna ut de exakta konsekvenserna för hur arbetstiderna blir från vecka 17 till och med vecka 22 kommer att påbörjas efter produktionsstarten. Hänsyn ska tas till helgdagarna under perioden.

Information framöver
Den här informationen är begränsad till en uppstart av produktionen i ett läge då allting känns osäkert. I det här läget känns det fel att spekulera i vad som kommer härnäst, hur ser det ut fram till semestern och hur kommer det att se ut till hösten?

Men det är viktiga och relevanta frågor som kräver ett svar. Verkstadsklubben kommer att ta dessa på allvar och följa upp dem allteftersom. Nu är emellertid fokus på att alla ska känna sig trygga och säkra när produktionen startar på måndag vecka 17.

Lars Ask
Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).