Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde
Verkstadsklubben > News > Nyheter > Omstart och nya villkor för Intern Rörlighet

Omstart och nya villkor för Intern Rörlighet

Postad av: Jan
Kategori: Nyheter
Omstart och nya villkor för Intern Rörlighet
Programmet ”Intern Rörlighet” innebär att man som medarbetare frivilligt kan lära upp sig på ett eller flera arbeten inom en annan funktion än den man tillhör. Man är sedan flexibel och beredd att rycka in på det arbetet och den arbetstiden med kort varsel och till detta är det kopplat en ekonomisk kompensation.
Programmet drevs initialt här på Volvo av en extern part, Motor Group, men togs över i egen regi under 2018. Extremt höga produktionstakter i kombination med rekryteringsprocessen av nya ansvariga till vår HR-funktion gjorde att programmet fick en lägre takt under föregående år.
Den partsammansatta styrgruppen mellan företaget och verkstadsklubben är överens om en nystart och ett antal aktiviteter för 2019 med målsättningen att vid årets slut skall 5% av våra medarbetare vara aktiva inom Intern Rörlighet. Det kommer bl. a. ske genom informationsinsatser på DIB:arna (intern-TV), Violin, tidningen Motorn och på Ledardialoger. Det tas även fram en folder som beskriver vad Intern Rörlighet innebär och det kommer att hållas utbildningar för ledare och informationer till intresserade medarbetare. Verkstadsklubben kommer även att ge ytterligare information till kontaktombuden.
Villkorsavtalet för Intern Rörlighet har skrivits om och de viktigaste förändringarna är:
* Flexibilitetstillägget som tidigare var en extra lönegrupp är nu istället 950 kronor per månad, med uppräkning vid ordinarie lönerevisioner.
* Tillägget betalas ut upp till 12 månader efter senaste utlåning. Detta var tidigare 18 månader.
* Löneskydd för en högre OB- och skiftformsersättning följer med under hela utlåningen. Var tidigare begränsat till åtta veckor.
De nya villkoren gäller omedelbart för alla nya som går in i programmet efter 1:a april, och för de som redan är med i Intern Rörlighet från 1:a juni.
Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).