Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Ombudsval 2022

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Ombudsval 2022

Ombudsval 2022

Postad av: Joakim Nordh
Kategori: Nyheter

Mandatperioden för alla IF Metalls ca. 200 Skydds- och Kontaktombud på Volvo GTO i Skövde går ut i februari 2022. Alla ombud står på val! ( De avdelningar som har nyvalda ombud för nästa mandatperiod behöver inte välja igen)

Intresse och engagemang

Att din arbetsplats har intresseradeengagerade och aktiva ombud är jätteviktigtSom Skyddsombud representerar du dina arbetskamrater i de projekt som förändrar ​er arbetsplats och ert arbeteDu bör vara intresserad av, och kunna bli kunskapsbärare i arbetsmiljöfrågor. ​På samma sätt är det bra att ha någon arbetskamrat som är intresserad av t.ex. arbetstids– och lönefrågor och som vill ta på sig rollen som avdelningens Kontaktombud.

Informationsbärare

En annan viktig uppgift som ombuden  din avdelning har är att olika sätt hålla dig informerad om vad som händer på den fackliga fronten t.ex.  pågående förhandlingarförändringar inom fackorganisationenaktuella medlemsaktiviteter, utbildningar med mera

IF Metalls Skydds- och Kontaktombud ska alltid väljas enligt någon form av demokratisk process där alla som är medlemmar i IF Metall (och är Volvoanställda) på din avdelning kan delta. Det vanliga är att man tar fram kandidater och håller ett val på ett avdelningsmöte eller liknande.
Finns det endast EN kandidat så behöver inget formellt val göras. Det viktiga är att alla medlemmar ska ges möjlighet att säga sitt och kunna påverka valet av ombud.

​Mandatperioden är två år för Kontaktombud och tre år för Skyddsombud.

De som är Kontaktombud idag ansvarar för valen av Skyddsombud och Skyddsombuden ansvarar för valen av Kontaktombud.Om din avdelning inte har något ombud kan valen ombesörjas av ett Gruppombud, Huvudskyddsombud eller Verksamhetsansvarige.

När valen är förrättade och klara anmäler den som ansvarat för valen, och det nyvalda ombudet, in till Verksamhetsansvarig och huvudskyddsombud vilka som valts till ombud, så att de kan registreras in till olika ombudsregister. Ombudsvalen ska vara klara senast 28 februari.​

Vill ni ha ytterligare information om t.ex. ombudens uppgifter och ansvar är ni välkomna att kontakta Verkstadsklubben.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.