Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Nytt avtal korttidspermittering

Postad av: Jan
Kategori: Nyheter

Tillsammans med de övriga fackliga organisationerna på fabriken blev Verkstadsklubben i måndags kallade till förhandlingar angående avtalet om korttidspermitteringar. Osäkerheten är fortsatt mycket stor och Covid-19-pandemin påverkar fortsatt människors liv världen över. Den påverkar  affärsverksamheten i en utsträckning som ingen av oss hade kunnat förutse. Utifrån affärsläget och i de fortlöpande diskussionerna kring nästa steg för korttidspermitteringar, har vi träffat ett nytt avtal som ersätter det gamla avtalet om 10 veckors korttidspermittering.

Den nya perioden för korttidspermitteringar är en total period för korttidspermittering om sex månader, vilken startar från det tidigare förhandlade startdatumet 23 mars 2020 och sträcker sig till 22 september 2020. Avtalet följer även fortsättningsvis 60 procent permittering och 40 procent arbete.

 

Den huvudsakliga anledningen till att vi förhandlat om och förlängt avtalet om korttidspermittering är för att undvika varsel. Det finns inga garantier – men ambitionen är gemensam.

 

Många ställer sig säkert frågan om vad som händer med semestern. Semesterlagen är fortfarande tillämplig, vilket innebär att du som anställd har rätt till fyra veckors sammanhängande semester, och i vårat fall ligger huvudsemestern vecka 29 – 32. Men som alltid innebär semester att medarbetarna inte står till arbetsgivarens förfogande. Under semestern har man dessutom full ersättning (semesterersättning + lön).

 

 

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).