Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Ny vinstdelning på plats

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Ny vinstdelning på plats

Ny vinstdelning på plats

Postad av: Pär Jansson
Kategori: Nyheter

Volvos globala vinstdelning har funnits fram t.o.m. 2019 och har genererat vinstandelsfonder till de anställda de år Volvos resultat nått en viss nivå, ROE-tal på minst 12%.

Från 2020 skulle detta system ersättas av nationella regler för vinstdelning, och nu finns ”Profit sharing Sweden” på plats. Den nya vinstdelningen bygger på föregående års rörelseresultat och operativt kassaflöde och en utbetalning i kontanter. För 2020 såg det initialt ut att inte ge något utfall men det mycket starka andra halvåret har nu gett vinstdelning motsvarande 7 479 kronor före skatt som kommer betalas ut på majlönen för de som inte har något frånvaroavdrag.

Likt tidigare modell är detta inte ett avtal utan ett erbjudande från företaget, men som är tänkt att i stort vara kostnadsneutralt mot den globala vinstdelningen. Dock är summan detta år uppräknad gentemot vad ett utfall blivit med den gamla modellen. Mer information gällande bl.a. kvalifikationsregler finns på My Benefits.

Parallellt med det nya systemet kommer de gamla vinstandelsfonderna för åren 2016 till 2019 förvaltas och succesivt skiftas ut från Stiftelsen Volvoresultat. Fonden för 2016 utskiftas i maj och var vid årsskiftet värd 7 230 kronor för hel andel. Denna vår, och kanske åren framöver, så får vi alltså två utskiftningar. Dels eventuell vinstdelning från året innan samt från den förvaltade fonden sedan fem år tidigare.

Innestående finns sedan fonder från 2017, 2018 och 2019 som vid årsskiftet var värda 15 855, 14 997 respektive 12 283 kronor.

 

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).