Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Negativt korttidssaldo (kod 76)

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Negativt korttidssaldo (kod 76)

Negativt korttidssaldo (kod 76)

Postad av: Lars Ask
Kategori: Nyheter

Från och med måndag 12/4 är företaget och IF Metall överens om att tillfälligt öppna upp för ett negativt saldo i korttidsbanken (kod 76) för medarbetare i Skövdefabriken.

Bakgrunden är den situation vi har avseende materialbrist där vissa verksamheter tvingats lägga in tillfälliga produktionsstopp. För att hantera situationen har korttidsbanken nyttjats. Dock ser vi att timmarna (110 timmar per år) för vissa individer ej kommer räcka. Därmed överenskommelsen kring att tillfälligt öppna upp för ett negativt korttidssaldo för att fortsatt kunna nyttja korttidsbanken trots att årets timmar tagit slut.

Saldojustering vid årsskiftet

Saldot i korttidsbanken kommer att regleras enligt avtal vid årsskiftet. Om man har negativt korttidssaldo i sin korttidsbank, till exempel -50 timmar, så blir saldot vid årsskiftet 2021/2022 -50 + 110 = 60 timmar. Ingen medarbetare kommer alltså att behöva ”jobba tillbaks” negativt saldo. Detta ger oss en möjlighet att hantera situationen på bästa möjliga sätt både för företaget och den enskilda medarbetaren. Om man slutar under året och har ett negativt saldo så avskrivs skulden. För de som ej har negativt saldo sker regleringen som vanligt med återbetalning av tid och pengar.

Anledningen till att företaget och IF Metall gemensamt valt att ej nyttja konjunkturbanken är att rådande materialstörningar, som för närvarande och i huvudsak påverkar montering, ej är konjunkturrelaterade.

Kontakta din ledare, HR Business Partner eller Verkstadsklubbens Styrelse vid frågor.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).