55 st. kontaktombud var samlade i Pentahuset för att få lyssna på olika föredragare.

Nedan finns en sammanfattning från dagen

Kontaktombudsdagen 3 feb