Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Information angående möten och facklig verksamhet

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Information angående möten och facklig verksamhet

Information angående möten och facklig verksamhet

Postad av: Lars Ask
Kategori: Nyheter

Verkstadsklubben har sedan i mars följt de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och företaget har/har haft för att undvika smittspridning av Covid. Detta har inneburit att vi under perioder endast kunnat ha begränsat med öppettider på våra expeditioner. Vi har i princip inte kunnat genomföra några ombudsmöten alls. Däremot så har vi jobbat med att sprida kommunikationen via mail till ombuden, och via Verkstadsklubbens hemsida! Företagets riktlinjer har också inneburit att vi inte ska röra oss mellan funktionerna och det har vi allra största respekt för och undviker det i största mån. Det innebär att vi inte rör oss mer än nödvändigt i produktion under pandemitiden.

Vi är väl medvetna om att vi inte kan genomföra möten och facklig verksamhet som vi gör i normalfallet och tycker det är väldigt tråkigt. Men vi har alla ett ansvar att följa de rekommendationer och riktlinjer som beslutas för att begränsa smittspridningen.

Nästa möte för alla medlemmar skulle varit ett fysiskt möte i december, nomineringsmötet. Detta kommer enligt styrelsens beslut istället att genomföras smittsäkert någon gång under vecka 4, och utifrån de förutsättningar som då gäller. I god tid innan nomineringsmötet kommer valberedningens förslag till olika förtroendeuppdrag läggas ut på hemsidan samt skickas ut till ombuden. Årsmötet där man röstar på de som är nominerade till styrelsen ska enligt stadgarna hållas i februari. Där är planen att genomföra det någon gång under vecka 8, men är i rådande läge svårt att säga hur det kommer att genomföras. Inför de kommande mötena jobbar vi nu med att hitta sätt för att kunna ta beslut och genomföra val på ett demokratiskt sätt och i linje med stadgarna.

Vi får också en del frågor kring när vi får löneökningarna lokalt här i Skövde och om ökningarna gäller retroaktivt från den 1/4. Det som tidigare var lokalt Skövde förhandlas sedan 2013 på koncernnivå och gäller då samtliga verkstadsklubbar i Volvogruppen. Vi har datum i december för att starta upp förhandlingarna, och nu har vi diskussioner med företaget om hur vi ska genomföra de förhandlingarna vilket är väldigt osäkert på grund av pandemin.

Vad gäller retroaktivitet så gäller följande på riksavtalsnivå. När man *prolongerade Teknikavtalet i mars/april till den 31/10 så gjorde man det utan några förändringar. Vilket innebär att det finns ingen juridisk rätt att kräva ut någon retroaktivitet på central nivå. När vi sedan tecknade ett nytt avtal den 31/10 så står följande i den slutliga hemställan från OPO. ”Nu gällande Teknikavtalet IF Metall prolongeras med nedan angivna ändringar och tillägg avseende löner och allmänna anställningsvillkor.” Det är alltså bara de förslag till ändringar i hemställan som påverkas i riksavtalet, allt annat är lika och oförändrat.
*Prolongerade innebär att avtalen förlängs, samt att båda parter är överens om det.

 Har du frågor så finns vi alltid tillgängliga både via mail, och telefon, och vill man ha ett enskilt möte med oss går det att boka också.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).