Verkstadsklubbens årsmöte kommer att hållas onsdagen den 19:e februari kl 16.00 i Pentahuset.
IF Metalls förbundsordförnade Marie Nilsson kommer att medverka på mötet mitt under
brinnande avtalsrörelse, där hon leder våra förhandlingar på Teknikavtalets område.
Klubbstyrelsen hoppas på stor uppslutning på mötet och affischering på tavlor samt
utskick till våra kontaktombud kommer att ske i slutet av denna månad.
Vidare kan meddelas att den övernominering på ordförandeposten som inkom på nomineringsmötet i december, har återtagits så val på samtliga poster kommer att ske utan omröstning.