Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

IF Metalls avtalsråd: Ta ansvar i krisen, arbetsgivare

Verkstadsklubben > News > Nyheter > IF Metalls avtalsråd: Ta ansvar i krisen, arbetsgivare

IF Metalls avtalsråd: Ta ansvar i krisen, arbetsgivare

Postad av: Jan
Kategori: Nyheter

IF Metalls avtalsråd har idag antagit ett uttalande mot aktieutdelningar i företag som får del av statligt stöd. IF Metall förutsätter också att ägare och personer på ledande ställning inom den svenska industrin senarelägger eller helt avstår från eventuella bonusar eller planerade lönehöjningar till höga chefer och styrelsepersoner under den nu rådande krisen.

I dag, onsdag 8 april 2020 har IF Metalls avtalsråd antagit följade uttalande:

IF Metall och de övriga facken inom industrin har i samråd med arbetsgivarna beslutat att skjuta upp årets avtalsrörelse till i oktober. Övriga fackförbund och arbetsgivare på hela den svenska arbetsmarknaden har följt efter och tagit samma beslut.

Det unikt svåra läge som coronaviruset försatt oss i, gör att våra medlemmar alltså inte får några löneökningar innan den akuta delen av denna kris har passerat. Nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla.

IF Metall och våra motparter är eniga om att en förlängning, prolongering, av de avtal vi har är det bästa beslutet i den exceptionella situation som råder. Osäkerheten är helt enkelt för stor för att teckna nya avtal just nu.

Vårt ställningstagande grundar sig i ett ansvarstagande för våra medlemmar, för den svenska industrin och för vår internationella konkurrenskraft.

IF Metalls avtalsråd förutsätter därför att ägare och personer på ledande ställning inom den svenska industrin visar samma omdöme. Vi förväntar oss att företagen i detta läge, i enlighet med prolongeringen, senarelägger eller helt avstår från eventuella bonusar eller planerade lönehöjningar till höga chefer och styrelsepersoner.

Vi utgår också ifrån att ägare som får ta del av statligt stöd – det vill säga skattemedel – för att kunna korttidspermittera personal, nu avstår från utdelningar till sina aktieägare.

Just nu måste vår gemensamma och högsta prioritet vara att hålla produktionen igång så långt som möjligt och att rädda både företag och jobb. Stora lönelyft till ledningspersoner eller guldregn över aktieägare skulle i denna situation kraftigt försvåra möjligheten att snabbt komma på fötter igen när det akuta läget är över. Det skulle också kraftigt försämra företagens anseende och förtroendekapital bland de anställda i industrin som nu avstår löneökningar, permitteras eller ser sina jobb försvinna i coronapandemins spår.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).