Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Dags skriva motioner om avtalskrav

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Dags skriva motioner om avtalskrav

Dags skriva motioner om avtalskrav

Postad av: Jan
Kategori: Nyheter

Det är fortfarande lång tid kvar innan några färdiga avtalskrav ska överlämnas till motparten. Däremot har motionstiden till IF Metalls avtalsråd inletts. På så vis har även det formella startskottet till avtalsrörelsen gått.

Bild från avtalsrådet 2016.

Det är på avtalsrådets möte i november som alla motioner (förslag) om förändringar i våra centrala kollektivavtal behandlas. Det gäller både nya motioner och de motioner som överlämnades till avtalsrådet av kongressen 2017.

Håll koll på datumet
Motionstiden till avtalsrådet startade redan den 18 februari och sista dag för att skicka in motioner är den 16 augusti klockan 16.00.

Det finns olika typer av motioner: avdelningsmotioner och enskilda motioner (från klubb eller enskild medlem). Samtliga motioner ska dock behandlas av avdelningen.

För att en motion ska ha en chans att bli antagen av avdelningen krävs att den behandlas på ett avdelningsmöte – kolla därför med din avdelning vilket datum som är sista inlämningsdag till avdelningen. Samma förfarande gäller om du vill att klubben ska stå bakom motionen.

Alla motioner som skickas in, enskilda såväl som avdelningsmotioner, behandlas dock av avtalsrådet.

Var tydlig och konkret
För att öka möjligheterna att få en motion antagen finns det några saker du bör tänka på:

  • Motionerna ska vara kortfattade och tydliga, med en motivering före att-satsen.
  • Att-satsen ska vara formulerad som ett förslag till beslut, det är nämligen att-satsen som avtalsrådet fattar beslut om.
  • Att-satserna ska vara så tydliga, så få och så konkreta som möjligt. Med en otydlig att-sats finns risken att motionen avslås trots att motionstexten i övrigt är välformulerad. Skriv därför inte ”vi föreslår avtalsrådet att besluta i motionens anda” eller ”jag föreslår avtalsrådet att besluta enligt ovan”.
  • Om motionen avser ett specifikt avtalsområde ska även det framgå i motionens att-sats.


Vad gör avtalsrådet?

Avtalsrådet består dels av ombud som väljs av avdelningarna, dels av de valda ledamöterna i förhandlingsdelegationerna för riksavtalsområden med fler än 1 000 medlemmar – sammanlagt ungefär 200 personer från industriarbetsplatser runt om i landet.

I november kommer avtalsrådet att ta ställning till ett stort antal motioner med förslag om krav att driva under avtalsrörelsen. Motionerna kan avslås, bifallas eller skickas vidare till förhandlingsdelegationerna.

Avtalsrådet tar också ställning till eventuell samordning inom LO och Facken inom industrins avtalsplattform.

Vad gör förhandlingsdelegationerna?
Det är avtalsrådet som utser förhandlingsdelegationerna. De ansvarar sedan för förhandlingarna på ett specifikt avtalsområde, exempelvis på Teknikavtalet IF Metall eller Motorbranschavtalet.

I delegationerna ingår yrkesverksamma från respektive avtalsområde samt en förhandlingsledare som utses av förbundsstyrelsen.

De krav som kongressen eller avtalsrådet har bifallit ska finnas med bland de krav som överlämnas till arbetsgivarna i avtalsrörelsen. Det gäller också de krav som fastställts i en eventuell LO-samordning och i Facken inom industrins avtalsplattform. Varje förhandlingsdelegation måste dock avgöra hur kravet kan utformas inom dess avtalsområde.

När avtalsrådet beslutat att skicka vidare motioner till förhandlingsdelegationerna, för övervägande och prioritering bland andra angelägna avtalskrav, är det däremot upp till respektive förhandlingsdelegation att avgöra vilka av dessa krav som är viktigast och som ska överlämnas till arbetsgivarna.

Vad händer sedan?
Strax innan jul överlämnas IF Metalls avtalskrav till arbetsgivarna. Samtidigt får förhandlingsdelegationerna ta emot de krav som arbetsgivarna ställer. Efter nyår startar förhandlingarna mellan parterna.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).