Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Covid-19 och sjukregler

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Covid-19 och sjukregler

Covid-19 och sjukregler

Postad av: Johnny Gran
Kategori: Nyheter

Ersättning för karens​

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars till och med 31 december 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars.​

Du får ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.​
Om din ansökan gäller karensavdrag som gjordes på din lön före 1 juni får du 700 kronor före skatt.​
Ansök om ersättning för karens på Mina sidor Försäkringskassan.​

Nya regler gällande läkarintyg från den 1 november​

​​​​​​​Vid sjukdom​
• Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in
läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller
föräldraledig.​
• Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behövs ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden.
Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.​

I vanliga fall behövs läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan men det kravet har tillfälligt tagits bort.​

Vid vård av barn​
• För föräldrar som vårdar barn gäller krav på läkarintyg från och med 1 november – om barnets sjukperiod är 8
dagar eller längre. Det gäller även om en förälder behöver vårda barn på grund av att barnets ordinarie vårdare
är sjuk.​
• Om ditt barn blev frisk innan 1 november 2020 behöver du inte lämna in något läkarintyg. Det gäller även om du
lämnar in en ansökan om ersättning efter 1 november.​
• Om ditt barn fortfarande är sjukt efter 1 november måste du lämna in ett läkarintyg dag 8 av barnets sjukperiod​
Boende i samma hushåll som person smittad av covid-19​

Du får inte gå till din arbetsplats eller skola om du är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. Du ska vara hemma under minst sju dagars tid. Barn i förskola och grundskola undantas.​
Om du får symtom på covid-19 ska du stanna hemma och kontakta din vårdcentral för provtagning.​


Smittbärarpenning och läkarintyg​

Smittbärarpenning från Försäkringskassan betalas ut till dig som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken att smitta andra. Om du delar hushåll med någon som har covid-19, kan du få smittbärarpenning under en period av sju dagar efter att den smittade tog sitt PCR-prov för covid-19.​

Du behöver ett läkarintyg som visar att du inte kan vara på arbetet på grund av smittorisk. Intyget utfärdas från den enhet som utfört smittspårningen. Det kan vara en vårdcentral eller den regionala smittspårningsenheten. Att få intyget kan ta tid eftersom efterfrågan är stor just nu.​

För att Försäkringskassan ska kunna handlägga din ansökan så smidigt som möjligt är det bra om du ansöker först då du har börjat jobba igen.​
Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din lön, men högst 804 kronor per dag.​


Källa: Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).