Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde
Verkstadsklubben > News > Nyheter > Avtalsskolan – Så växer avtalskraven fram

Avtalsskolan – Så växer avtalskraven fram

Postad av: Jan
Kategori: Nyheter

Avtalsskolan – Så växer avtalskraven fram

Strax innan jul växlar IF Metall och arbetsgivarna avtalskrav med varandra. Efter nyår drar förhandlingarna igång. Men vad händer innan dess? Häng med i Info:s avtalsskola.

Arbetsplatsträffar och avtalskonferenserVarje år sker olika träffar runt om i landet där medlemmar, förtroendevalda och anställda samlas för att diskutera och utbyta åsikter om viktiga fackliga frågor – bland annat med koppling till avtalsrörelsen. I år genomförs både arbetsplatsträffar och avtalskonferenser. De synpunkter som
framkommer där, genom samtal och enkätsvar, ger en tydlig fingervisning om vilka avtalskrav som deltagarna tycker ska prioriteras i kommande avtalsrörelse.

Vad händer med synpunkterna? Synpunkterna diskuteras vidare på särskilda strategiträffar i avdelningarna, där både avdelningsordförande och ombudsmän samt representanter från förbundsledningen deltar. Synpunkterna presenteras också för avtalsrådet samt ligger till grund för diskussionerna om eventuell samordning inom LO och Facken inom industrin.Om det går att hitta en samsyn kring avtalskraven – vilket alltid är vår målsättning – tecknas en avtalspolitisk plattform för LO respektive Facken inom industrin. Plattformarna diskuteras sedan på avtalsrådet.

Skriv motioner – lämna förslag till beslutEtt annat sätt att tycka till om vilka avtalskrav som ska prioriteras i avtalsrörelsen är att skriva motioner – förslag till beslut – till avtalsrådet.Alla motioner som skickas in, oavsett om de kommer från enskilda medlemmar, klubbar eller avdelningar, ska behandlas av avtalsrådet.

Vad är avtalsrådet?Avtalsrådet består av ungefär 200 valda ledamöter från industriarbetsplatser runt om i landet – dels de ombud som väljs på avdelningarnas årsmöten, dels de valda ledamöterna i förhandlingsdelegationerna.Avtalsrådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen i avtalsfrågor.

Vad gör avtalsrådet?Avtalsrådet tar ställning till alla motioner om förändringar i våra centrala kollektivavtal – avtalskrav – som skickats in. Det gäller både nya motioner och de motioner som överlämnades till avtalsrådet vid den senaste kongressen.Motionerna kan bifallas, avslås eller överlämnas till förhandlingsdelegationerna för vidare hantering. Motionerna kan också anses vara beaktade, vilket betyder att förslaget redan har genomförts eller på annat sätt redan tagits hänsyn till.Ledamöterna i avtalsrådet tar även ställning till avtalsplattformarna. Deras beslut blir antingen att råda förbundsstyrelsen att anta eller förkasta plattformarna.Avtalsrådet utser också förhandlingsdelegationerna.

Vad är en förhandlingsdelegation?En förhandlingsdelegation ansvarar för förhandlingarna på ett specifikt avtalsområde, exempelvis på Motorbranschavtalet eller I-avtalet, fram till dess ett avtal träffats.I förhandlingsdelegationerna ingår industriarbetare från respektive avtalsområde samt en förhandlingsledare som utses av förbundsstyrelsen.

Vad gör en förhandlingsdelegation?Efter att avtalsrådet beslutat om avtalsplattformar och motioner går dessa vidare till förhandlingsdelegationerna för att formuleras till precisa avtalskrav inom respektive
avtalsområde.De krav som avtalsrådet (eller kongressen) har sagt ja till ska finnas med bland de krav som överlämnas till arbetsgivarna. Detsamma gäller för de krav som fastställts i eventuella avtalsplattformar. I de fall som avtalsrådet beslutat att skicka vidare motioner till förhandlingsdelegationerna är det däremot upp till respektive delegation
att göra sina egna bedömningar och prioriteringar bland avtalskraven.

Vad händer sedan?Avtalskraven överlämnas till arbetsgivarna strax innan jul. Samtidigt får förhandlingsdelegationerna ta emot de krav som arbetsgivarna ställer.Efter jul- och nyårshelgerna påbörjas förhandlingarna. Delegationerna träffas då regelbundet för att lägga upp förhandlingsstrategier, lämna nya bud och ta ställning till motbud från arbetsgivarna. När det finns ett slutbud presenteras det för avtalsrådet, som då rekommenderar förbundsstyrelsen att antingen anta eller förkasta det.

 

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).