Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde
21 apr
Vinstdelning_2019
Ny vinstdelning på plats
Kategori Nyheter
Volvos globala vinstdelning har funnits fram t.o.m. 2019 och har genererat vinstandelsfonder till de anställda de år Volvos resultat nått en viss nivå, ROE-tal på minst 12%. Från 2...
10 dec
Korttidspermittering
Arbetstider 2021
Kategori Nyheter
Under fliken ”Lön & arb.tid” ovan så finns de vanligaste arbetstidsschemana för 2021 upplagda. Vi går nu in i ett par år av ”arbetsgivarvänlig” årsarbet...
08 dec
Logotyp IF Metall Verkstadsklubben Volvo Skövde
IF Metall vill påverka framtidens anställningsskydd
Kategori Nyheter
  Efter nya förhandlingar med Svenskt Näringsliv och PTK har IF Metall och Kommunal valt att ansluta sig till partsöverenskommelsen om LAS. Läs mer via länken här    ...
23 jun
Monteringen utan permittering
Kategori Nyheter
På grund av ökade volymer före och efter semesterperioden så har korttidspermitteringen upphört för i stort sett hela monteringsfunktionen samt dess materialhantering och driftunde...
29 maj
Vinstdelning_2019
Utskiftning av 2015 års vinstandel
Kategori Nyheter
Under första veckan av juni så påbörjas utskiftningen av vinstandelsfonden från 2015. Startvärdet för en full andel var 11 217 kronor och den kommer nu att utskiftas till ett värde...
29 maj
Permittering
Förlängt löneskydd vid arbetstidsbyte
Kategori Nyheter
Verkstadsklubben är överens med företaget om tillfälligt förlängt efterskydd vid byte till arbetstid med lägre betalning vad gäller skiftform och OB. I normalfallet kan man få dett...
29 feb
Omförhandlad permitteringsgrad
Kategori Nyheter
Gällande avtal för korttidspermittering för perioden 23/3 till den 22/9 utgår ifrån en permitteringsgrad på 60% med ett lönedrag motsvarande 7,5%. Redan tidigt efter produktionsåte...
  • 1
  • 2
Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).