Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Årsmötet 2024.

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Årsmötet 2024.

Årsmötet 2024.

Postad av: Kimmo Lundahl
Kategori: Nyheter

Tisdagen den 27/2 höll verkstadsklubben sitt årsmöte. När mötet öppnades hade 210 medlemmar registrerat sig för att deltaga, och Pentahuset var i det närmast fullsatt.

Ett alltid uppskattat inslag i samband med årsmötet är kokt korv med bröd, vilket avspeglar sig i åtgången.

Ordförande för mötet var Simon Peterson ombudsman från förbundskontoret och förhandlingsavdelningen. Han ledde mötet på ett exemplariskt och tidsekonomiskt vis genom alla val och övriga beslut. Förutom val och årsmötesformalia så informerade Simon om strejken på Tesla och den kommande avtalsrörelsen.

Karina Gren förrättade dragning på lotteriet där de sista sommarpresentkorten lottades ut.

Lars Ask informerade översiktligt om produktionsläget, vår medverkan i transformeringsprojekten och hur vi håller på att strukturera upp LOs samverkansorganisation inför byggnationen av batterifabriken i Mariestad.

Det som hade lockat de flesta till mötet var valen till styrelsen och grupporganisationen på montering – kvalitet – logistik. Antalet val gjorde också att mötet drog ut ordentligt på tiden och avslutades inte förrän 19.30.

Valen utföll enligt följande:

 

Ordförande 2år
Lars Ask

Sekreterare 2år
Fredrik Julin

Ordinarie ledamöter 2år
Robin Bergsten
Kimmo Lundahl
Ewa Ohldin Palmér

Suppleant 2år
Johnny Gran

Suppleanter 1år
Jonny Alfredsson
Oscar Larsson

Revisor 2år
Anders Edlund

Revisorssuppleanter 1år
Karin Göthberg
Mats Piirala Haakon

Gruppombud 3 per gruppområde 2 år

Gjuteri
Adriana Vietiez Da Silva
Marie Blomberg
Nora Kruse

Bearbetning
Veronica Forssander
Jenny Fors
Markus Minkkinen

Montering
Isabell Eriksson
Nils Havsmon
Annika Sjöhem

Driftsäkerhet
Urban Almberg
Daniel Krantz
Carl Holm

Valberedning

Ordinarie 2 år
Karin Göthberg
Mats Piirala Haakon

Ersättare 1 år
Amanda Gustavsson
Fredrik Haane
Maria Lögdlund
Eva Lidnert

Ordförande fyllnadsval 1år
Håkan Fridén

Fyllnadsval ordinarie 1år
Martin Karlsson

Hälsningar
Verkstadsklubben Volvo Skövde

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).