Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Ändringar i permitteringsgrad för vissa verksamheter inom Bearbetning och Logistik

Postad av: Owe Nyman
Kategori: Nyheter

Större efterfrågan än väntat, samt att mer eller mindre hela produktionsdelen inom Gjutning och Montering har undantagits från uppgörelsen om korttidspermittering och arbetar nu 100%, innebär även högt produktionstryck på Bearbetning. Därför har förhandlingar tidigare i veckan mynnat ut i att 44 personer inom bearbetning, kopplat till kamaxelproduktionen samt mätrum i E-fabriken, också lyfts ur permitteringsavtalet fr.o.m. 8 Juni.

Inom verksamheten Materialhantering Bearbetning (Logistik) har 63 personer fått ändrad permitteringsgrad från 60% till 40%. Ändringen gäller för hela avtalsperioden (23 mars till 22 september). Lönereduceringen för dessa kommer att fortsätta vara 7,5% men det kommer att regleras genom återbetalning av mellanskillnaden till 6% efter avtalsperiodens slut.

 

Förhandlingar rörande resterande avdelningar inom Bearbetning pågår just nu. Vi förväntar oss att dessa kommer att avslutas under vecka 27 och att vi då ska ha en samstämmig bild av hur produktionsläget ser ut framåt och vilka åtgärder rörande permitteringar och annat som behöver vidtas.

 

 

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).