Den internationella kvinnodagen är inte en dag att fira men väl att uppmärksamma. Kvinnors kamp för ett jämställt samhälle och lika lön för lika arbete har pågått i över 100 år, men är idag mer en gemensam kamp där kvinnor får draghjälp av männen. Hos oss på Volvo GTO i Skövde är ledningens ståndpunkt att oavsett kön ska du ha samma möjlighet till utveckling. Men invanda strukturer gör att det inte är så enkelt som det låter. Den 8 mars kommer att uppmärksammas så länge det behövs, här hos oss, och i övriga värden. IF Metall är ett feministiskt förbund som arbetar för allas lika värde och rättigheter och kampen fortsätter, den 8 mars, och alla andra dagar tills vi uppnått ett jämställt samhälle.