Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde
29 maj
Vinstdelning_2019
Utskiftning av 2015 års vinstandel
Kategori Nyheter
Under första veckan av juni så påbörjas utskiftningen av vinstandelsfonden från 2015. Startvärdet för en full andel var 11 217 kronor och den kommer nu att utskiftas till ett vä...
29 maj
Permittering
Förlängt löneskydd vid arbetstidsbyte
Kategori Nyheter
Verkstadsklubben är överens med företaget om tillfälligt förlängt efterskydd vid byte till arbetstid med lägre betalning vad gäller skiftform och OB. I normalfallet kan man få d...
26 maj
Sjuk
En påminnelse till dig som är, har varit eller blir sjuk under korttidspermittering
Kategori Nyheter
Tänk på att göra din sjuk- och friskanmälan till chef (om denne är i tjänst) alternativt enligt annan lokal rutin. Om inte detta är en möjlighet, kontakta HR Services via mail h...
11 maj
Pensionär
Pensionärsuppvaktningar
Kategori Nyheter
2019 beslutade Verkstadsklubbens styrelse att kvartalsvis bjuda in de som gått i pension under perioden för en avtackning. Det har varit mycket uppskattat att träffas för en fik...
11 maj
Folksam
Folksamrådgivning
Kategori Nyheter
Folksam videolänk
08 maj
Red House in Sweden
Beräkning permittering/arbete under semestern
Kategori Nyheter
Verkstadsklubben är överens med företaget om följande tillämpning vid beräkning av arbetstid eller permitteringstid under huvudsemestern. Den permitteringsprocent som är förhand...
29 apr
Coronavirus
Bemannade expeditioner under korttidspermittering
Kategori Nyheter
Då Verkstadsklubbens styrelse också omfattas av korttidsarbete så har vi tagit beslutet att våra expeditioner kommer att vara garanterat bemannade tisdagar och torsdagar. Övriga...
28 apr
IWMD
International workers memorial day 28/4
Kategori Nyheter
Hedra de som dött av jobbet Den 28 april är det International Workers’ Memorial Day. Dagen då den internationella arbetarrörelsen hedrar alla som dött av sina jobb och uppmärksa...
22 apr
Korttidspermittering
Nytt avtal korttidspermittering
Kategori Nyheter
Tillsammans med de övriga fackliga organisationerna på fabriken blev Verkstadsklubben i måndags kallade till förhandlingar angående avtalet om korttidspermitteringar. Osäkerhete...
Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.