Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Nya karensregler vid sjukdom

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Nya karensregler vid sjukdom

Nya karensregler vid sjukdom

Postad av: Verkstadsklubben
Kategori: Nyheter
Den 1 januari ändrades lagen om sjuklön så att karensdagen avskaffades och ersattes av ett karensavdrag. Syftet är att det avdrag som görs när man blir sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.
Reglerna med karensdag har inneburit att den som jobbat oregelbundna arbetstider förlorat mer pengar om första sjukdagen varit när man skulle jobba ett långt pass. Samtidigt har man kunnat få ett lågt avdrag om man kunnat sjukanmäla sig sent, om man blivit sjuk under arbetstid.
Den nya regeln om karensavdrag kommer innebära att sjuklön betalas för samtliga dagar i sjukperioden, alltså även den första, men att ett karensavdrag sedan görs motsvarande 20%  av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en genomsnittlig vecka.
Löneavdrag för sjukdom och sjuklön bygger på genomsnittlig arbetstid per kalendervecka.
Sjuklön per vecka blir blir 80% av (månadslönen gånger 12 delat med 52 veckor).
Karensavdraget blir sedan 20% av denna genomsnittliga sjuklön per vecka.
Vid sjukdom som varar kortare tid än 20% av den genomsnittliga veckoarbetstiden blir avdraget istället den faktiska frånvaron, då avdrag inte får göras för fler timmar än den anställde faktiskt varit frånvarande.
Pär Jansson
Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.