Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Höjda åldersgränser för vissa medlemsförsäkringar

Verkstadsklubben > News > Nyheter > Höjda åldersgränser för vissa medlemsförsäkringar

Höjda åldersgränser för vissa medlemsförsäkringar

Postad av: Christer Andersson
Kategori: Nyheter

 

Från den 1 januari 2021 höjs åldersgränsen för hur länge du kan få ersättning från vissa medlemsförsäkringar.
I dag gäller medlemsolycksfallsförsäkringen, som ingår i medlemskapet, som längst till 67 år om man kvarstår i arbete. Den tilläggsförsäkring som man frivilligt kan komplettera med för en högre ersättning gäller dock bara till 65 år. Från årsskiftet ändras dock reglerna: från den 1 januari 2021 höjs åldersgränsen även på tillägget till 67 år.

Även åldersgränsen på sjuk- och efterlevandeförsäkringen höjs från den 1 januari 2021 till 67 år om man fortfarande kvarstår i arbete. Strax innan man fyller 65 år skickar Folksam ut ett brev där man uppmanas att kontakta försäkringsbolaget om man avser att arbeta efter 65 år.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.