Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde
Verkstadsklubben > News > Nyheter > Folksam olycksfall-fritid

Folksam olycksfall-fritid

Postad av: Christer Andersson
Kategori: Nyheter

Anmälan fritidsolycksfall.

Tyvärr har ett antal medlemmar blivit nekade ersättning, då man formulerat sig otydligt i anmälan via Folksams hemsida.
Anmäler man ett olycksfall via Folksams hemsida är det viktigt att man formulerar sig rätt, har man snubblat, snavat eller halkat skall man skriva detta.
Man kan även anmäla skadan via telefon på 0771 – 960 960, detta rekomenderas då man får direktkontakt med handläggaren.

Naturligtvis skall riktiga och fullständiga uppgifter skall lämnas vid anmälan.

Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden.
En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd
plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada.
Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som orsakats av solsting, värmeslag, förfrysning,
vridvåld mot knä och avsliten hälsena (hälseneruptur) även utan oförutsedd plötslig yttre händelse.
För andra avslitna senor lämnas ersättning bara om de är en direkt följd av ett olycksfall.

Vid eventuella frågor kontakta din fackexpedition.

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.