mötet besöktes av drygt 100 medlemmar samt några gäster från Förbundskontoret, Avdelning Östra Skaraborg samt PV-klubben.
Till ordförande att leda mötet valdes förbundsordförande Marie Nilsson, och under övriga frågor lämnade hon information om bl.a. de pågåendeavtalsförhandlingarna, de pausade förhandlingarna mellan LO och Svenskt näringsliv om omställning och anställningsskydd samt den kommande IF Metall-kongressen.
Under mötet gicks även verksamhets- och revisionsberättelse igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.
Följande val förrättades med acklamation:
Ordf 2 år
Lars AskSekreterare 2 år
Owe Nyman

Ordinarie ledamöter 2 år

Jonny Alfredsson
Helena Almberg
Ewa Ohldin

Suppleanter 1 år
Jan Andersson
Johnny Gran
Joakim Nordh

Revisor 2 år
Mats Piirala Haakon

Revisor Suppleanter 1 år

Daniel Hermansson
Morgan Sjöberg

Grupporganisation: Gjutning
Lina Gaede
Christopher Jensen
Fredrik Julin

Bearbetning
Kimmo Lundahl
Alexander Hanna
Maria Vuoluterä

Montering
Tony Örkvist
Annika Sjöhem
Ulrica Korpi

Underhåll
Urban Almberg
Robin Bergsten
Lovisa Andersson

Innan den omvalde ordföranden Lars Ask tackade för förnyat förtroende och gjorde en kort framåtblick, så lottades det ut fem presentkort á 2000 kronor bland de 40 som gått medlemsutbildning under föregående år.
Pär Jansson