Presentation ungdom


Volvo Verkstadsklubb jobbar för att man som ungdom ska engagera sig i facket och få upp ett intresse för facklig frågor.
Vi har några av våra yngre ombud som är med i ungdomsverksamheten på avdelning 27 och även håller skolinformationer.
 
Verkstadsklubben har även genomfört riktade utbildingar för våra unga ombud och inom IF Metall räknas man som ungdom om man är under 30 år. 
 
 
 
Har du några frågor så kontakta vår ungdomsansvarige Johnny Gran.
Kontaktuppgifter finns under fliken Organisation och Verkstadsklubbens styrelse.