Inställningar för hemsidan i Internet ExplorerDet har kommit frågor till oss varför det inte går att se information på vår hemsida.
Uppdateringen till Internet explorer 11 gör att man inte kan klicka sig vidare på vår hemsida. Viss information hamnar helt fel och detta kan avhjälpas med en enkel justering i explorer. Jag har gjort en instruktion för hur man får detta att fungera.
 
 
Webmaster