Utlåning till Volvo Cars


Flexibilitet har under ett antal år kommit att bli allt viktigare i jobbet med att kunna hantera konjunktursvängningar. Ur den anställdes perspektiv handlar det om anställningstrygghet över tid, för företaget handlar det om att bibehålla kompetens och konkurrenskraft. Sedan 2015 har Verkstadsklubben och företaget två avtal för att hantera flexibilitet – Tidbankssystem och Intern rörlighet.  

Verkstadsklubben och företaget är nu överens om att tillämpa avtalet om Intern Rörlighet med smärre undantag även för extern utlåning. Volvo Cars och Volvo Powertrain har träffat en överenskommelse för utlåning av personal mellan bolagen. Utlåningen från Volvo Powertrain startar under hösten och sträcker sig fram till semestern 2020, och är helt frivillig. I dagsläget vet vi inte hur många.  

Från Verkstadsklubben ser vi detta som ytterligare en möjlighet att stärka sysselsättningen och utvecklingsmöjligheterna för våra medlemmar på Volvobolagen i Skövde.


Lars Ask