Folksamrådgivningar 2018Under 2018 har Alexander Krajacic från Folksam genomfört 188 försäkringssamtal på Volvo GTO och Volvo Cars.
Det upptäcktes 17 fall av olika skador som gav ersättning i någon form till berörda medlemmar. Medlemmarna har fått bra rådgivning gällande våra medlemsförsäkringar.
Sjuk och efterlevandeförsäkring 18 fall, medlemsolycksfallsförsäkring 24 fall, Medlemsbarnförsäkring 5 fall.
Vid 52 tillfällen diskuterades avtalspension, 73 flyttar av avtalspension, 13 individuella livförsäkringar, 9 individuell fondförsäkringar och 8 kapitalspar.
Övriga försäkringar som hanterades var kollektiv hem,villaförsäkring kopplad till K-hem, tilläggsförsäkringar civil, personbil/lätt lastbil, tilläggsförsäkring personbil och övrigt.


Christer Andersson

Försäkringsansvarig
Verkstadsklubben Volvo Powertrain