Introduktion för nya förtroendevalda ombudNytt sedan en tid tillbaka är att alla nya ombud bjuds in till en timmas introduktion, ”INO” – Introduktion Nya Ombud. Introduktionen är till för alla förtroendevalda ombud med syftet att ombudet skall förstå hur vår organisation är uppbyggd, och vikten av att som ombud föregå med gott exempel. Som medlem skall du kunna lita på – kunna ha förtroende för ditt ombud.Grupputskottet