Ny företagshälsovård - Alviva blir Previa


Den 1 april tar Previa över ansvaret för att leverera företagshälsa till Volvokoncernens svenska sajter. En del förändringar sker redan den 1 april, medan andra sker 1 maj.

Från den 1 april sker följande:

Previa kommer att fortsätta verka i samma lokal som Alviva har idag.

Previa börjar leverera företagshälsa till Volvokoncernen i Sverige
•Bokade tider ligger kvar
•Kontakta din lokala företagshälsa på samma sätt som tidigare eller via Previas kundservice (se nedan)
•Kontaktuppgifter finns på Employee Center
 
För att boka rådgivning, boka om tider etc. kontaktar du företagshälsan som vanligt (samma nr). Du kan också välja att ringa Previas kundservice på telefon 0775-522 522.
 
För sjuk- och friskanmälan använder du samma rutin som idag.
 
•Alvivas personal har kvar sina nuvarande kontaktuppgifter
•Aktuella öppettider finner du på länken nedan.
•Du når företagshälsan på samma sätt som tidigare eller via Volvokoncernens kundsida hos Previawww.previa.se/volvo