8-e mars


Idag (4/2) startar IF Metalls jämställdhetskampanj som pågår fram till internationella kvinnodagen den 8 mars. Vi sätter fokus på kvinnors arbetssituation i industrin och det faktum att jobbet inte slutar när de kommer hem.

dubbelkorv_kampanj.jpg
 
Siffror visar att det fortfarande är kvinnan som tar det största ansvaret för hem och barn och logistiken att få ihop vardagen för hela familjen. Efter skiftet på jobbet sätter de igång med det andra jobbet, det blir dubbla skift, och i många fall dubbel stress.I jämställdhetskampanjen sätter IF Metall fokus på kvinnors arbetssituation både på jobbet och i privatlivet. På ifmetall.se/dubblaskift finns mer information.Välkommen att besöka ifmetall.se/dubblaskift och gör det gärna regelbundet då det kommer olika nyheter under tiden från den 4 februari fram till och med den 8 mars.
 
 
Fyll gärna i  Quiz-et nedan