Nytt datum för årsmötet!


Vid medlemsmötet den 12:e december avhandlades bl.a. budget för 2019 samt nomineringar
till valen som sker vid årsmötet.
Årsmötet beslutades att hållas den 26:e februari. Då det finns övernominering till styrelse-
suppleantplatserna så anser styrelsen att vi behöver en ganska stor lokal.
Dels för att det kan komma många medlemmar men även för genomförandet av röstning och rösträkning.
 
Grönvalls sal i Pentahuset är lämplig för detta men är upptagen den 26/2. Styrelsen har därför beslutat att flytta fram årsmötet en dag, och det hålls istället onsdagen den 27:e februari kl. 16.00 i Pentahuset.
 
Sedvanlig affischering på hemsida och företagets informationstavlor, samt utskick till våra kontaktombud, kommer att ske i februari i god tid innan mötet.
 
 
 
Pär Jansson