Från Medlemsmötet 12:e december


Den 12:e december hölls Verkstadsklubbens budget- och nomineringsmöte i Volvohuset med 39 medlemmar närvarande.
På mötet antogs budget för 2019 samt valordningar inför årsmötet som skall hållas i februari.
 
Nomineringar till styrelsen och övriga uppdrag utföll enligt följande:
Kassör - Christer Andersson
Vice ordförande - Pär Jansson
Två ordinarie styrelseledamöter - Anders Grönvall, Karina Gren
Tre styrelsesuppleanter - Jan Andersson, Michael Gustafsson, Joakim Nordh, Jonny Gran. (fyra nominerade)
Revisor - Lina Gaede
Två revisorssuppleanter - Daniel Hermansson, Morgan Sjöberg
 
Nomineringsperioden till Valberedning öppnades och pågår fram till 31:e januari.
Nomineringar mottas av klubbens huvudskyddsombud.
 
Medlemsmötet tog också beslut om två julgåvor á 15 000 kronor vardera.
Den ena går till kvinnohuset "Tranan" och den andra till UNHCR och deras hjälp till människor på flykt.
 
Under övriga frågor lämnades information om bl.a. Flexavtalet, Autogiro Folksamförsäkring samt Intern rörlighet.
 
 
 
Pär Jansson