Valberedningens Förslag


Valberedningen är klara med sitt förslag inför Verkstadsklubbens nomineringsmöte den 12:e december.
Det går även att nominera till uppdragen på mötet.
 
 
Vice ordförande (2år)                  
Pär Jansson
 
Kassör (2år)                               
Christer Andersson
 
Två ordinarie ledamöter (2år)      
Anders Grönvall
Karina Gren
 
Tre suppleanter (1år)                  
Jan Andersson
Michael Gustafsson
Joakim Nordh
 
Revisor (2år)                              
Lina Gaede
 
Två revisorssuppleanter (1år)      
Daniel Hermansson
Morgan Sjöberg
 
 
 
Magnus Johansson
Valberedningens ordförande